Oυρές πιστών στον Άγιο Θεράποντα, Πολιούχο του Ζωγράφου, για προσκύνημα! Τηρήθηκαν ευλαβικά οι αποστάσεις! ΔΕΙΤΕ φωτογραφίες!

Εορτή του Αγίου Θεράποντος σήμερα, εορτάζει και ο Πολιούχος του Ζωγράφου, με χρονική μετάθεση των πανηγυρικών εκδηλώσεων λόγω του κορωνοϊού, όμως στον Ιερό Καθεδρικό Ναό τιμάται η μνήμη του Αγίου.

Η προσέλευση των πιστών είναι αρκετά μεγάλη στον σημαιοστολισμένο  Ιερό Ναό. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μέτρα προστασίας τηρήθηκαν με ευλάβεια από τους πολίτες σε συνεργασία με τους υπεύθυνους, τόσο εντός όσο και εκτός του Ιερού Ναού, όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες του «Green Attica».

Υπάρχει ακόμα και απολυμαντικό χεριών  στην είσοδο του Ναού, αλλά και δίπλα στο παγκάρι με τα κεριά. Η είσοδος γίνεται από την κεντρική πύλη, ενώ η έξοδος από τις πλαϊνές πόρτες.

Όταν λοιπόν θέλουμε μπορούμε να συνδυάσουμε την πίστη, μαζί με τις οδηγίες πολιτικής προστασίας. Πιστεύουμε ,ασκούμε τα θρησκευτικά μας καθήκοντα και παράλληλα «Μένουμε ασφαλείς».

Δείτε τις φωτογραφίες από τον πολιούχο του Ζωγράφου:

 

Λίγα λόγια για τον Άγιο Θεράποντα
Ὁ Ἅγιος Θεράποντας γεννήθηκε στήν Κύπρο τόν 7ον μ.Χ. αἰώνα καταγόμενος ἀπό εὐγενεῖς καί εὐσεβεῖς γονεῖς, οἱ ὁποίοι τόν ἀνέθρεψαν ἐν «παιδεία καί νουθεσία Κυρίου».

Γι` αὐτό ἀπό πολύ μικρή ἡλικία ἄρχισε νά φαίνεται ἡ ἀγάπη του καί ἡ ἀφοσίωσή του στό Χριστό. Ὅσο μεγάλωνε στήν ἡλικία, τόσο προέκοπτε καί στήν κατά Χριστόν ἀρετή, μέ τήν καθημερινή τήρηση τῶν ἁγίων εὐαγγελικῶν ἐντολῶν.

Ἡ φήμη καί ἡ περιουσία τῶν γονέων του δέν συγκίνησαν τό πρόσωπό του. Γι` αὐτό, ὅταν ἔφθασε σέ κατάλληλη ἡλικία, ἔλαβε τό ἀγγελικό σχῆμα καί ἔγινε μοναχός. Οἱ νέοι πνευματικοί ἀγῶνες του, ἡ συνεχής προσευχή Του, ἡ ἐπίδοση στήν ἀρετή θά τόν ἀναδείξουν ὡς πνευματικό ἀδάμαντα μεταξύ τῶν συμμοναστῶν του, καί γι` αὐτό θά χειροτονηθεῖ ἱερέας.

Μετά τήν κοίμηση τοῦ Ἐπισκόπου τῆς περιοχῆς, ἡ Θεία Πρόνοια θά τόν ἀναδείξει Ἐπίσκοπο. Λόγῳ ἀκριβῶς τοῦ θεοφιλοῦς βίου του, τῆς πνευματικῆς προόδου του καί τῆς Χριστομιμήτου πολιτείας του, ἡ ἀνάδειξή του στό ἐπισκοπικό ἀξίωμα ἦταν ὄχι ἐπιδίωξη τοῦ Ἁγίου, ἀλλά καθολικό αἴτημα τῶν χριστιανῶν τῆς ἐπαρχίας του.

Ἔτσι λοιπόν καί ὡς Ἐπίσκοπος ὁ Ἅγιος Θεράποντας ὑπῆρξε «διδάσκαλος τῆς Ὀρθοδοξίας ἀκριβέστατος, πρᾶος, ἐλεήμων ὀρφανῶν πατήρ, χηρῶν ὑπερασπιστής, ὁδηγός τῶν πεπλανημένων, τῶν νοσούντων ἰατρός καί τῶν θλιβομένων παραμυθίαν, καί ἧν ἰδεῖν ἅπαντας χαίροντας καί εὐφραινομένους διά τήν πρόνοιαν καί δικαιοσύνην αὐτοῦ».

Τόν 7ον αἰώνα ὅμως ἡ Κύπρος δοκιμάζεται ἀπό τίς ἐπιδρομές Ἀράβων μουσουλμάνων, ὅπου λεηλατοῦν καί καταστρέφουν στό πέρασμά τους κάθε τί τό χριστιανικό. Σέ μία ἀπό τίς ἐπιδρομές αὐτές εἰσῆλθαν στό Ναό ὅπου ὁ Ἅγιος Θεράποντας λειτουργοῦσε καί τόν κατέσφαξαν μπροστά στήν Ἁγία Τράπεζα τοῦ Ναοῦ ἐν ὥρα Θείας Λειτουργίας.

Τά θαυμαστά γεγονότα καί σημεῖα τά ὁποῖα συνέβησαν μέ τό μαρτυρικό τέλος τοῦ Ἁγίου θά ἀναγκάσουν τούς Ἄραβες νά ἐγκαταλείψουν πανικόβλητοι τό Ναό.

Οἱ χριστιανοί μέ δάκρυα καί εὐλάβεια καί κατάνυξη ἔθαψαν μέ τίς πρέπουσες τιμές τό σεπτό λείψανο τοῦ Ἁγίου. Ἀργότερα ὅταν ἐπρόκειτο νά γίνει ὁλική κατάληψη τῆς Κύπρου ἀπό τούς Ἄραβες μουσουλμάνους, ὁ Ἅγιος Θεράπων θαυματουργικῶς ζήτησε νά μεταφερθεῖ τό ἱερό λείψανό του στήν Κωνσταντινούπολη, τό ὁποῖο καί πραγματοποιήθηκε πιθανότατα ἐπί βασιλείας τοῦ Αὐτοκράτορος Ἰουστινιανοῦ Β´ τοῦ Ρινότμητου τό (691 μ.Χ.). Ὅπως καί στή ζωή ἔτσι καί μετά τήν κοίμησή του, ὁ Ἅγιος χαριτώθηκε ἀπό τόν Τριαδικό Θεό, τό ἱερό λείψανό του νά εἶναι πηγή παντοδαπῶν ἰάσεων σέ ὅποιον τόν ἐπικαλεῖται μέ πίστη. Στόν ἱερό Ναό μας φυλάσσεται τεμάχιο ἀπό τό πάνσεπτο λείψανο τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Θεράποντος τοῦ Θαυματουργοῦ, Ἐπισκόπου Κύπρου, ὡς πολύτιμος μαργαρίτης. Σήμερα στήν Κωνσταντινούπολη διασώζεται τό ἁγίασμα τοῦ Ἁγ. Θεράποντος στό Aleudar caddesi, τό ὁποῖο ἐπισκευάστηκε μετά τήν καταστροφή πού εἶχε ὑποστεῖ ἀπό τά γνωστά γεγονότα τῶν Τούρκων ἐναντίον τῶν ἑλλήνων τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1955.

Ιστορικό του Ιερού Ναού του Αγίου Θεράποντα Ζωγράφου

Ἡ ἱστορία τοῦ Ναοῦ ἀρχίζει οὐσιαστικά ἀπό τήν ἀπόφαση τοῦ Συλλόγου τῶν ἐν Ἀθήναις Ὀλυμπίων τό 1903 νά κτίσουν Ναό στήν Ἀθήνα τοῦ Ἁγίου Θεράποντος μέ συνδρομές τῶν μελῶν.

Ὁ Ναός κτίστηκε τελικά τό 1924 ἐντός τοῦ συνοικισμοῦ τῆς τότε Κοινότητος Ζωγράφου, σέ οἰκόπεδο πού δώρισαν στόν σύλλογο Ὀλυμπίων οἱ ἀδελφοί Ζωγράφου,Κωνσταντῖνος καί Σωτήριος. Ὁ πρῶτος ἐκεῖνος μικρός Ναός, ἀρχικά ἦταν παράγκα καί ἀργότερα ἔγινε πέτρινος.

Οἱ ἀνάγκες τῆς Κοινότητος Ζωγράφου πού πληθυσμιακά μεγάλωνε καί χρειάζονταν Ἐνοριακό Ναό, καλύπτονταν προσωρινῶς μέ τήν παραχώρηση τοῦ Ναοῦ γιά δημόσια λατρεία ἐκ μέρους τοῦ συλλόγου τῶν Ὀλυμπίων.

Τό 1929 συμφωνήθηκε ἐκ μέρους τῆς τότε ἐνοριακῆς ἐπιτροπῆς καί τοῦ Συλλόγου τῶν Ὀλυμπίων νά γίνει μεταβίβαση τοῦ Ναοῦ γιά νά χρησιμοποιηθεῖ ὡς ἐνοριακός.

Μέ βάση τό κοινό καταρτισθέν προσύμφωνο μέ τό ἀπό 6/12/1929 Προεδρικό Διάταγμα καί τήν ἀπό 7/12/1929 Ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς συγκροτήθηκε τετραμελής λαϊκή ἐπιτροπή μέ Πρόεδρο ἐφημέριο γιά τά περαιτέρω.

Τελικά, παρά τά προβλήματα πού προέκυψαν στήν συνέχεια μεταξύ ἐπιτροπῆς καί συλλόγου, μεταβιβάστηκε ἡ κυριότητα, νομή καί κατοχή τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ πρός τήν ἐνοριακή ἐπιτροπή τό 1930, ἀφοῦ κατεβλήθη στό σύλλογο Ὀλυμπίων τό ποσό τῶν 125.000 δρχ.

Στή συνέχεια, στή θέση τοῦ μικροῦ παλαιοῦ Ναοῦ, μέ πρωτοβουλία τοῦ ἀειμνήστου ἱερέως ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ π. Νικολάου Σίμου, καί τήν ἀρωγή τῶν κατοίκων τοῦ Ζωγράφου, ἐν μέσῳ δυσκολιῶν ἀρχικῶς πού δημιουργοῦσαν κάποιοι, κτίσθηκε ἀπό τό 1956 ἕως τό 1960 ὁ σημερινός ὡραῖος καί μεγαλοπρεπής Ναός, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ καί τό στολίδι τοῦ Δήμου Ζωγράφου.

Τά ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ ἔγιναν τό 1964 ἀπό τόν Μητροπολίτη πρ. Λήμνου Βασίλειο Ἀτέση μέ τήν ἄδεια τοῦ τότε Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Χρυσοστόμου. Προϊόντος τοῦ χρόνου, ὁ Ναός καλλωπίστηκε, ἐξωραΐστηκε καί ἁγιογραφήθηκε.

Ἐπιπλέον ἀγοράστηκε τήν δεκαετία τοῦ 1970 αἴθουσα πίσω ἀπό τό Ἱερό Βῆμα, ἡ ὁποία χρησιμοποιῆται γιά Συνάξεις Νέων καί Φοιτητῶν ,καθώς καί γιά προσφορά ἀφεψημάτων καί καφέ γιά τίς οἰκογένειες τῶν πενθούντων μετά τά μνημόσυνα.

Τόν Μάρτιο τοῦ 2006 ἀγοράστηκε καί δεύτερη αἴθουσα ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἐλ. Βενιζέλου 33α, ἡ ὁποία διαμορφώνεται ὡς Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ναοῦ μας καί ἐξυπηρετεῖ τίς πνευματικές ἀνάγκες, τίς ἐκδηλώσεις καί τίς δραστηριότητες τοῦ Ναοῦ.

Ἐσχάτως ἀνακαινίστηκαν ριζικῶς τό γραφεῖο τῶν ἱερέων, τό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Εὐσταθίου (εὑρίσκεται κάτω ἀπό τό Ἱερό τοῦ Ναοῦ), τοποθετήθηκε κλιματισμός καί διαμορφώθηκε στόν γυναικωνίτη τό Γραφείο τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου.

Μέ τήν ὑπ’ ἀρ. 2/12-1-2000 Ἀπόφαση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Ζωγράφου καί τήν ὑπ’ἀρ. Α14/5-4-2000 Ἀπόφαση τοῦ Μητροπολικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καθιερώθηκε καί ἐπισήμως ὁ Ἅγιος Θεράποντας ὡς Πολιοῦχος τῆς πόλεως τοῦ Ζωγράφου καί ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου μας ὡς Καθεδρικός Ναός τῆς πόλεως.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Green Attica

Αποκτήστε σε πραγματικό χρόνο ενημερώσεις απευθείας στη συσκευή σας, εγγραφείτε τώρα.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να επιλέξετε, αν θέλετε. Αποδέχομαι Διαβάστε Περισσότερα

Πολιτική Ιδιωτικότητας & Cookies